Nyhetsbrev/kallelse


Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

Sällskapets höge beskyddare H. M. Konung Carl XVI Gustaf


Vårbrev

12 februari 2024


Kära Peterson-Berger-beundrare! Kära musikvänner!Bland skogens höga furustammar,

där har vi byggt vår egen kammar',

där snön just faller först,

och drivan är som störst

och nordanljuset rödast flammar.         Vad passar bättre att möta kung Bore än denna text signerad Wendela Hebbe? Självklart tonsatt av P-B och sprungen ur hans "Fyra visor i folkton" lagd som sista sång. Jag har sjungit den ofta, inte minst i kyrkor.


         Först: ett hjärtans GOTT NYTT ÅR önskar jag er alla. Hoppas jul- och nyårshelgerna varit till belåtenhet med god mat och mycket härlig musik; både nyårskonserten från Wien samt självklart numera som annandagstradition Ingmar Bergmans mästerliga "Fanny och Alexander". Vilka skådespelare!


         I år 2024 är det 110 år sedan P-B först upptäckte Sommarhagen. Han ville först använda det som sommarbostad, men efter "bråket" med DN, där han var förste musikkritiker till 1930, så bestämde han sig för att definitivt lämna huvudstaden. Där uppe levde han fram till sin död 1942. Därför har vi nu bestämt om en resa upp till Östersund i sommar för att se och uppleva Arnljot som talteater. Jag lämnar här datum för föreställningarna så får var och en bestämma själv vilket datum som passar bäst: Arnljotspelen 2024 ges från lördagen 29 juni t.o.m. söndagen den 7 juli. Ni alla som är intresserade måste söka på www.nortic.se eller www.arnljot.se för beställning av biljetter. Även resebiljetterna får var och en boka själv. Detsamma gäller hotellrum i Östersund.


         Vi kan ju också diskutera mer om detta vid vårt årsmöte som äger rum fredagen den 15 mars 2024, denna gång i KATARINA KYRKSAL på Högbergsgatan 15 på Söder (se formell kallelse nedan). Vi börjar klockan 18, tyvärr ej tidigare då det är minnesstund hela eftermiddagen. Vi bjuds även på förnämligt pianospel klockan 19 av pianisten Martin Hellström, vars far Gunnar sitter i styrelsen och som hade en farmor som hette Gerda Wilhelmina och var syster till mästaren Wilhelm Peterson-Berger själv! Efteråt bjuds vi som vanligt på gott kaffe och min härliga P-B-kaka. Allt detta till ett pris av 150 kronor. Som ni märker ligger vi lite "lågt" just nu beroende på vår ekonomiska situation som vi hoppas blir bättre till hösten. Anmäl senast veckan innan, antingen till mig per telefon 08-6123235 eller eva.magnusson@allegro-musik.com om ni kommer och hur många ni vill ha med.


         Och som sagt det eviga "pratet" om pengar; vi skickar med talong till er som INTE har mail och som betalar på ett "gammaldags" sätt, som jag och några till. Årsavgiften är densamma: 350 kronor för äkta par, 250 kronor för singel.


        Känn er VÄLKOMNA till ÅRSMÖTET den 15 mars klockan 18 i Katarina Kyrksal på Högbergsgatan 15, hälsar jag och min underbara styrelse!


Tillgivna,
Siv Wennberg
Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet


Sällskapets höge beskyddare Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Stockholm den 14 februari 2024


Kallelse till föreningsstämma (årsmöte) i Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet

fredagen den 15 mars 2024 kl 18:00

i Katarina Församlingssal, Högbergsgatan 15, Stockholm.
Föreningsstämmans dagordning (se nedan) är enligt föreningens stadgar.
Motioner (förslag från medlemmar) skall vara styrelsen tillhanda

senast fyra veckor före årsmötet.

Se dagordningens punkt 11.


§5. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:


1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet samt justeringsmän
2. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
3. Styrelsens verksamhetsberättelse
4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
8. Val av valberedning
9. Fastställande av årsavgift
10. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
11. Förslag som väckts av medlem och som minst fyra veckor före årsmötet skriftligen tillställts
styrelsen.


Välkommen!


Styrelsen